Wegwijzer mantelzorg
02 oktober 2023

Wegwijzer Mantelzorg

De Wegwijzer; hoe combineer je werk en mantelzorg? Voor werknemers met mantelzorgtaken, deze wegwijzer wijst je naar passende informatie op onze website, zoals bijvoorbeeld de praatplaat, waarin je tips leest over hoe je mantelzorg bespreekbaar maakt op het werk.

https://www.mantelzorg.nl/combineer-werk-en-mantelzorg