Werk-privé balans
Mantelzorgers

Mantelzorgers

Een van de belangrijkste redenen waarom aandacht voor werk-privé balans van mantelzorgers zo belangrijk zijn, is dat werknemers die te maken hebben met mantelzorgtaken vaak te maken krijgen met stress en vermoeidheid. Deze stress kan leiden tot burn-out en andere psychologische problemen, zoals angst en depressie. Bovendien kan het gebrek aan balans tussen werk en privéleven bij mantelzorgers leiden tot verminderde productiviteit en prestaties op het werk. Klik hier voor de toolkit specifiek voor werk-privé balans en mantelzorg en klik hier voor wrap-up van de workshop/mini congres op dat op 23 januari plaatsvond (plus interessante tools, links en de presentatie).

Belang van een goede werk-privé balans

Waarom is aandacht voor werk-privé balans van mantelzorgers essentieel?
Organisaties die hun werknemers niet ondersteunen bij het vinden van een balans tussen werk en privéleven en het vervullen van mantelzorgtaken, riskeren niet alleen het welzijn van hun werknemers, maar ook de productiviteit van hun organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat bedrijven hun werknemers voorzien van voldoende flexibiliteit om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren, terwijl ze ook hun professionele verantwoordelijkheden nakomen.

Een andere belangrijke reden waarom werk-privé balans en mantelzorg van groot belang zijn, is dat mantelzorgers vaak te maken hebben met financiële druk en onzekerheid. Veel mantelzorgers moeten hun werk onderbreken of verminderen om voor hun geliefden te zorgen, waardoor ze vaak een deel van hun inkomen missen. Dit kan leiden tot financiële stress en onzekerheid, wat op zijn beurt weer kan leiden tot gezondheidsproblemen en psychologische stress.

Organisaties moeten daarom niet alleen hun werknemers ondersteunen bij het vinden van een balans tussen werk en privéleven, maar ook bij het omgaan met de financiële uitdagingen die gepaard gaan met mantelzorg.

In conclusie is het duidelijk dat werk-privé balans en mantelzorg van cruciaal belang zijn voor het welzijn van werknemers en voor de productiviteit en prestaties van organisaties. Organisaties die hun werknemers ondersteunen bij het vinden van een balans tussen werk en privéleven en bij het vervullen van mantelzorgtaken, creëren niet alleen een gezondere werkomgeving, maar ook een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en waarin ze kunnen floreren. Het is daarom belangrijk dat organisaties deze kwesties serieus nemen en actief werken aan oplossingen die werknemers ondersteunen bij het vinden van een goede werk-privé balans.

De toekomst
Er wordt verwacht dat het aantal mensen met mantelzorgtaken zal blijven groeien in de komende jaren. Dit komt door verschillende factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten en aandoeningen. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans toe dat ze gezondheidsproblemen krijgen die langdurige zorg en ondersteuning vereisen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die leven met een chronische ziekte of aandoening, zoals dementie, kanker, diabetes en hartaandoeningen, die vaak langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben.

Bovendien zijn er veranderingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid die de druk op mantelzorgers kunnen vergroten. Bijvoorbeeld, de vergrijzing van de bevolking kan leiden tot een toenemende vraag naar zorgdiensten, terwijl de financiering van deze diensten onder druk staat. Hierdoor kunnen mantelzorgers in toenemende mate de last moeten dragen van het leveren van zorg en ondersteuning aan hun geliefden.

Nationale week van de werkprivé balans van 22 tot 26 januari 2024!

In dialoog met elkaar over werk-privé balans, een dag zonder taboes en vol inspiratie

Er zijn tal van interventies die organisaties kunnen implementeren om de werk-privé balans van mantelzorgers te verbeteren. Tijdens deze unieke dag op 23 januari 2024 is de dialoog hierover tussen werkgevers en werknemers essentieel, bijvoorbeeld met behulp van de koerskaart werk-privé balans. Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke interventies:

  1. Flexibele werkregelingen: Het bieden van flexibele werkuren, thuiswerken, deeltijds werken, of job sharing kan mantelzorgers helpen om hun werk en mantelzorgtaken beter te combineren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat mantelzorgers hun werkdag eerder beginnen of later eindigen om tijd vrij te maken voor mantelzorgtaken.
  2. Mantelzorgverlof: Organisaties kunnen mantelzorgverlof aanbieden om werknemers de mogelijkheid te geven om zich te concentreren op mantelzorgtaken zonder dat dit ten koste gaat van hun inkomen of baan. Dit kan bijvoorbeeld betaald of onbetaald verlof zijn voor een bepaalde periode.
  3. Mantelzorgondersteuning: Organisaties kunnen ook mantelzorgondersteuning bieden door middel van counseling, coaching of het aanbieden van hulpmiddelen en middelen die mantelzorgtaken gemakkelijker maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er informatie wordt verstrekt over beschikbare zorgdiensten of dat er hulpmiddelen worden aangeboden om het dagelijkse leven van de mantelzorger te vereenvoudigen.
  4. Mentale gezondheidsondersteuning: Organisaties kunnen ook de mentale gezondheidsondersteuning van mantelzorgers verbeteren door bijvoorbeeld trainingen of workshops aan te bieden over het omgaan met stress en het vinden van balans tussen werk en privéleven.
  5. Teamwork: Organisaties kunnen teams samenstellen waarin medewerkers elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van mantelzorgtaken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat collega’s de taken van de mantelzorger overnemen wanneer deze afwezig is, of dat er een buddy-systeem wordt opgezet om elkaar te helpen bij het vinden van een balans tussen werk en mantelzorg.

Het is belangrijk om op te merken dat deze interventies niet alleen voordelen bieden voor mantelzorgers, maar ook voor werkgevers. Door het bieden van flexibiliteit en ondersteuning kunnen bedrijven hun werknemers behouden en betere prestaties en productiviteit leveren. Organisaties die investeren in de werk-privé balans van mantelzorgers zullen profiteren van een meer tevreden, toegewijd en productief personeelsbestand.

Dinsdag 23 januari op de agenda! Meld je aan voor het mini-congres van 09 tot 10 uur.

Werkprivé balans en mantelzorgers

Hoe kun je meedoen?

Laat je inspireren door tal van ideeën en mogelijkheden deze week die jezelf kunt organiseren mail ons om samen te kijken naar de mogelijkheden. Wil je zelf een rol spelen tijdens deze week of heb je aanvullende ideeën, aarzel dan niet om contact op te nemen met Annemie Webers.

Mede mogelijk gemaakt door Career & Live en Career & Kids

en partners van de nationale week van werk-privé balans

Lees meer

Werkende ouders

Schuldproblematiek

Onregelmatige werktijden

Hybride werken

Vitaliteit

Aanmelden en/of informatie