Inspiratie om mee aan te slag te gaan tijdens de week van de werk-privé balans van 22-26 januari 2024
02 oktober 2023

Inspiratie om mee aan te slag te gaan tijdens de week van de werk-privé balans van 22-26 januari 2024

Het organiseren activiteiten in het nieuwe jaar (bijvoorbeeld tijdens de nationale week van de werk-privé balans van 22-26 januari 2024, kan de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers vergroten, de productiviteit verhogen en een positieve werkomgeving bevorderen. Door innovatieve en creatieve benaderingen te gebruiken, kunnen werkgevers hun werknemers aanmoedigen om een gezonde balans te vinden en te behouden, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun welzijn en succes op zowel professioneel als persoonlijk gebied. Hierbij een aantal ideeën waar je uit kunt putten, heb jij een  creatief idee, mail het ons

Kijk op de agenda voor andere ideeën en concrete evenementen, uiteraard is er elke dag van 09 tot 10 uur een inspiratie event online, meld je aan en je krijgt link! Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij willen heel Nederland inspireren om een betere werk-privé balans te krijgen, doe je mee?

Speel de koerskaart van werk-privé onbalans naar werk-privé balans met je collega’s, of de hele organisatie:
Je kunt de kaart gratis downloaden, of bestellen klik hier, ook kun j je het o.b.v een ervaren facilitator/training laten verzorgen uiteraard

Hang de poster op met concrete tips over werk-privé balans of deel deze online
Klik hier om deze te downloaden

Inspirerende verhalen delen:
Nodig werknemers uit om hun persoonlijke verhalen te delen over hoe zij een gezonde werk-privébalans hebben bereikt. Dit kan plaatsvinden in de vorm van interne presentaties, een blogplatform of een speciale bedrijfspodcast. Het delen van ervaringen en tips van collega’s kan anderen inspireren en aanmoedigen om ook stappen te zetten om een evenwichtiger leven te leiden.

Ga in gesprek over de werk-prive balans cirkel
Tijdens de lunch, teammeeting of op een ander moment, klik hier om te downloaden

De Gouden Tip Wand:
Laat iedereen een Gouden tip opschrijven op een wand of op een online white board, o krijg je de 100 beste tips van je eigen organisatie voor een perfecte werk-prive balans

Balanceer workshop:
Organiseer een workshop waar echt balanceren wordt geoefend

Time Blocking Workshops:
Organiseer workshops waarin werknemers leren hoe ze hun tijd effectief kunnen blokkeren om een betere balans tussen werk en privé te bereiken. Leer hen technieken zoals de Pomodoro-techniek, waarbij werktijd wordt verdeeld in blokken van geconcentreerd werk, afgewisseld met korte pauzes. Moedig werknemers aan om deze technieken toe te passen en hun agenda’s strategisch in te delen om voldoende tijd te hebben voor zowel werkverplichtingen als persoonlijke activiteiten.

Mentorprogramma voor werk-privébalans:
Stel een mentorprogramma op waarbij ervaren werknemers dienen als mentoren voor nieuwkomers of collega’s die moeite hebben met het vinden van een evenwicht tussen werk en privéleven. Deze mentoren kunnen persoonlijke begeleiding bieden, tips delen en strategieën aanreiken om effectief om te gaan met werkverplichtingen en persoonlijke verantwoordelijkheden. Dit helpt werknemers om van elkaars ervaringen te leren en ondersteuning te bieden bij het vinden van een gezonde balans.

Flexibele vakantieplanning:
Implementeer een flexibel vakantieplanningssysteem waarin werknemers de vrijheid hebben om hun vakantie op een flexibele manier te plannen. Dit kan bijvoorbeeld de mogelijkheid omvatten om vakantiedagen in kleinere delen op te nemen, zodat werknemers vaker kunnen genieten van korte breaks en tijd kunnen doorbrengen met hun dierbaren. Het doel is om werknemers meer controle te geven over hun vrije tijd en de mogelijkheid te bieden om hun werk-privébalans beter te beheren.

Lunch- en leerprogramma’s:
Organiseer informele lunch- en leerprogramma’s waarin werknemers de gelegenheid krijgen om te leren over onderwerpen die gerelateerd zijn aan werk-privébalans. Nodig experts uit om te spreken over gezondheid, welzijn, time management en andere relevante onderwerpen. Door werknemers bewust te maken van de verschillende aspecten van een evenwichtige levensstijl, worden ze aangemoedigd om positieve veranderingen aan te brengen en een gezonde balans na te streven.

Empowerment voor zelfzorg:
Moedig werknemers aan om tijd te nemen voor zelfzorg en zichzelf op de eerste plaats te zetten. Organiseer workshops en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van zelfzorgpraktijken, zoals mindfulness, stressvermindering en gezonde gewoonten. Bied ook ondersteunende hulpmiddelen aan, zoals een rustige ruimte waar werknemers kunnen ontspannen, en geef tips en suggesties om gezonde gewoonten te integreren in het dagelijks leven.

Workation Week:
Organiseer een “workation” week waarin werknemers de mogelijkheid krijgen om vanuit een inspirerende en ontspannende omgeving te werken. Huur bijvoorbeeld een villa of een rustig gelegen locatie buiten de stad waar werknemers kunnen verblijven. Zorg voor goede werkfaciliteiten, zoals snelle internetverbindingen en comfortabele werkplekken. Hierdoor kunnen werknemers hun werk verzetten in een omgeving die hen energie geeft en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om te ontspannen en te genieten van activiteiten tijdens hun vrije tijd.

Skill Swapping:
Organiseer een skill swapping-programma waarin werknemers hun vaardigheden en interesses met elkaar delen. Moedig werknemers aan om workshops te geven of korte presentaties te geven over hun hobby’s of expertisegebieden. Hierdoor kunnen werknemers hun passies delen en nieuwe vaardigheden leren, wat bijdraagt aan persoonlijke groei en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

Digitale detox-dag:
Stel een dag in waarop werknemers worden aangemoedigd om volledig los te koppelen van digitale apparaten. Geef werknemers de vrijheid om hun werk op voorhand te plannen en vermijd dringende deadlines op die dag. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om volledig te ontspannen, quality time door te brengen met familie en vrienden, te genieten van de natuur of andere activiteiten te ondernemen die hen helpen los te komen van digitale stressoren.

Inspirerende sprekers en avontuurlijke workshops:
Nodig inspirerende sprekers uit vanuit verschillende vakgebieden, zoals avonturiers, ontdekkingsreizigers of succesvolle ondernemers, die kunnen praten over het belang van werk-privébalans en hoe zij dit hebben bereikt. Organiseer ook avontuurlijke workshops, zoals klimmen, surfen, schilderen of koken, waar werknemers nieuwe vaardigheden kunnen ontdekken en hun creativiteit kunnen stimuleren.

Werk-privé Integration Lab:
Creëer een tijdelijk “Work-Life Integration Lab” waar werknemers de nieuwste technologische tools en methoden kunnen verkennen om hun werk-privébalans te verbeteren. Dit kan onder andere apps, gadgets, time-managementtechnieken en andere innovatieve oplossingen omvatten. Laat werknemers experimenteren met verschillende benaderingen en moedig hen aan om feedback en inzichten te delen.

Ondersteuningsbronnen en beleidsmaatregelen:
Zorg ervoor dat werknemers toegang hebben tot de juiste ondersteuningsbronnen en dat er beleidsmaatregelen zijn die werk-privébalans bevorderen. Dit kan het aanbieden van flexibele werktijden, ouderschapsverlof, wellnessvoorzieningen op kantoor, coaching- of counselingprogramma’s en trainingen voor stressbeheer omvatten. Creëer een werkcultuur waarin het evenwicht tussen werk en privé wordt gewaardeerd en gesteund.

Innovation Jam Session:
Organiseer een innovatieve brainstormsessie waarin werknemers worden aangemoedigd om ideeën te delen over het verbeteren van de werk-privébalans. Laat hen in kleine groepen werken aan creatieve oplossingen en presenteer de beste ideeën aan het hele team

Self-Care Day:
Moedig werknemers aan om een dag volledig te wijden aan zelfzorg en ontspanning. Bied suggesties aan zoals yogalessen, meditatiesessies, massages op kantoor of een self-care pakketje met goodies dat ze kunnen gebruiken om te ontspannen.

Werk-privé Integration/separation Workshops:
Organiseer workshops gericht op het integreren van werk en privéleven. Denk aan sessies over flexibel werken, time-management, grenzen stellen en het vinden van een balans die werkt voor elke individuele werknemer.

Random Acts of Kindness:
Moedig werknemers aan om willekeurige vriendelijkheid te verspreiden, zowel op het werk als daarbuiten. Geef iedereen kleine taken om aardigheid te tonen, zoals het schrijven van een bedankbriefje, het verrassen van een collega met koffie of het doen van vrijwilligerswerk in de gemeenschap

Balansgesprekken:
Moedig werknemers aan om in kleine groepen of één-op-één-gesprekken met hun leidinggevenden of collega’s te praten over hun werk-privé balans. Creëer een open en ondersteunende sfeer waarin werknemers hun uitdagingen kunnen delen en samen oplossingen kunnen bedenken.

Prioriteiten stellen:
Organiseer een workshop of training over het stellen van doelen en prioriteiten, zowel op het werk als in het persoonlijke leven. Help werknemers om bewuste keuzes te maken en een evenwicht te vinden tussen hun professionele verantwoordelijkheden en persoonlijke behoeften.

Digitale detox en teambuilding:
Stel een “digitale detox” in voor een bepaalde periode gedurende de dag, waarin werknemers worden aangemoedigd om geen e-mails, chats of andere digitale afleidingen te gebruiken. Organiseer in plaats daarvan een teambuildingactiviteit, zoals een gezamenlijke lunch, een buitenwandeling of een creatieve sessie, om de onderlinge band te versterken.

Workshops over stressmanagement en self-care:
Nodig experts uit om workshops te geven over stressmanagementtechnieken en self-care. Leer werknemers strategieën voor het omgaan met stress, het verminderen van burn-out en het creëren van gezonde gewoonten.

Flexibele werkomgeving en reflectie:
Richt ruimtes in op kantoor die verschillende werkomgevingen bieden, zoals stilteruimtes, samenwerkingsruimtes en ontspanningsruimtes. Moedig werknemers aan om tijd te nemen voor reflectie en zelfevaluatie om te bepalen of ze hun werk-privébalans effectief beheren.

Persoonlijke passies ontdekken:
Organiseer een workshop waarin werknemers worden aangemoedigd om hun persoonlijke passies en interesses te ontdekken. Stimuleer hen om tijd te besteden aan activiteiten die hen energie geven en hen in staat stellen om hun passies te volgen.

Actieplan opstellen:
Sluit de week af door werknemers te vragen om een persoonlijk actieplan op te stellen voor het bevorderen van een betere werk-privé balans. Moedig hen aan om concrete stappen te identificeren die ze kunnen nemen om meer evenwicht te creëren en ondersteun hen bij het opzetten van haalbare doelen.

Wegwijzer Mantelzorg
Hoe combineer je werk en mantelzorg? Voor werknemers met mantelzorgtaken, bijvoorbeeld de praatplaat, waarin je tips leest over hoe je mantelzorg bespreekbaar maakt op het werk.

Tools van de Stichting Werk&Mantelzorg
gericht op werkgevers en HR professionals en een informatie toolkit over mantelzorgvriendelijk werken in jouw organisatie, klik hier

Energieboost: 
Een energieke activiteit, zoals een ochtenddansfeestje op kantoor of een teambuildingssessie met leuke fysieke uitdagingen. Moedig werknemers aan om hun creativiteit en energie te uiten om zo de week vol enthousiasme te starten.

Inspirerende spreker(s) met een debat en “ervaringsdeskundigen” uit je eigen organisatie:
Nodig inspirerende sprekers (intern of extern) uit die kunnen praten over het belang van werk-privé balans en het najagen van persoonlijke passies, deel praktische tips delen om werknemers te motiveren hun eigen balans te vinden.

Flexibele werkomgeving:
Richt een ontspanningsruimte in op kantoor waar werknemers kunnen ontspannen, lezen, mediteren of even een powernap kunnen doen. Stimuleer het gebruik van alternatieve werkplekken, zoals buiten werken in een park of een gezellige coffeeshop, om de werkomgeving te diversifiëren.

Persoonlijke ontwikkeling:
Bied werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops of trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, zoals time-management, zelfzorg of mindfulness. Moedig werknemers aan om hun eigen groei en welzijn te bevorderen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Community-activiteit:
Organiseer een vrijwilligersdag waarop werknemers samenwerken aan een gemeenschapsproject, zoals het opknappen van een lokale speeltuin of het organiseren van een liefdadigheidsevenement. Door iets te betekenen voor anderen, kunnen werknemers een gevoel van voldoening en verbondenheid ervaren.

Outdoor-avontuur:
Plan een avontuurlijke dag in de natuur, zoals een wandeling, kajakken, fietsen of een teambuildingsactiviteit zoals een hindernisbaan. Hierdoor kunnen werknemers fysiek actief zijn, genieten van de buitenlucht en loskomen van de dagelijkse routine.

De Mantelzorgtest
Een gratis online instrument dat met een aantal vragen aan de mantelzorger in beeld brengt welke rollen deze vervult. Het geeft inzicht in hoe belastend de mantelzorg ervaren wordt en geeft een gevoel over hoe lang dit nog vol te houden is. 

Creatieve expressie:
Stimuleer werknemers om hun creatieve kant te uiten door een kunst- of knutselworkshop aan te bieden, zoals schilderen, keramiek maken of fotografie. Laat werknemers hun verbeelding de vrije loop laten en nieuwe talenten ontdekken.

Bewustwording creëren over het belang van een gezonde werk-privé balans:
door middel van informatieve e-mails, interne communicatie en gesprekken. Het doel is om werknemers te inspireren om deze balans te waarderen en te streven naar een gezonde levensstijl in en buiten het werk.

Interactieve workshops:
Organiseer workshops over time-management, productiviteit, stressbeheersing en het stellen van gezonde grenzen. Geef  tools en strategieën om hun werk efficiënt te organiseren en ruimte te creëren voor persoonlijke belangen.

Mentorschapprogramma:
Zet een mentorschapprogramma op waarbij bijvooorbeeld young professionals, jonge ouders,mantelzorgers gekoppeld worden aan ervaren collega’s of leidinggevenden. Dit biedt de mogelijkheid om te leren van anderen en waardevol advies te krijgen over het vinden van balans in de professionele wereld.Monitor mantelzorg en werk: met de onderzoeksmonitor brengt u in beeld hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer wordt ervaren door mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden. Het (online) onderzoek is bovendien een goede start om bewustwording te realiseren en geeft inzicht in verbeterpunten om mee aan de slag te gaan.

Training / powersessie leidinggevenden: l
Training voor leidinggevenden en teamleiders bij het bespreekbaar maken en het managen van de de combinatie werk en mantelzorg.

Workshop voor zorgende medewerkers/werkende mantelzorgers:
Workshop met werknemers met mantelzorgtaken over hoe zij de combinatie werk en mantelzorg binnen de organisatie ervaren.

Masterclass: hoe implementeer je mantelzorgvriendelijk beleid?
Masterclass met als doel te komen tot een eigen route om mantelzorg te integreren, borgen en evalueren in de organisatie.

Mantelzorg coach spreekuur
Het mantelzorgcoach spreekuur helpt werkende mantelzorgers om bewust(er) keuzes te maken door hen te informeren, ondersteunen en begeleiden in de mogelijkheden die er zijn.

Flexibel werken stimuleren:
Moedig organisaties aan om flexibel werken te ondersteunen voor jonge professionals. Dit kan bijvoorbeeld flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden of gecomprimeerde werkweken omvatten, waardoor jonge professionals meer vrijheid krijgen om hun werk af te stemmen op hun persoonlijke behoeften.

Netwerkevenement:
Organiseer een informele netwerkevenement waarbij medewerkers in contact kunnen komen met peers die vergelijkbare uitdagingen ervaren. Dit creëert een ondersteunende gemeenschap en biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Training over werk-privébalans:
Bied trainingen en workshops aan die gericht zijn op het bevorderen van bewustzijn en het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot werk-privébalans. Deze kunnen onderwerpen behandelen zoals prioriteiten stellen, grenzen stellen, delegeren en effectieve communicatie.

Erkenning en waardering:
Toon waardering voor de inspanningen van werknemers om een evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Dit kan variëren van kleine gebaren zoals persoonlijke bedankbriefjes of een team

Flexibele vrije tijd:
Moedig werknemers aan om tijd vrij te nemen voor persoonlijke verplichtingen en interesses. Dit kan de vorm aannemen van betaalde vrije dagen, een dag waarop werknemers vrij kunnen kiezen hoe ze hun tijd besteden, of de mogelijkheid om verlofuren op te nemen voor familie-evenementen of hobby’s.

Playful werk- privé balans:
Creëer een week waarin werk en spel naadloos samenkomen, waardoor werknemers een gevoel van vreugde en vervulling ervaren in zowel hun professionele als persoonlijke leven. Nodig een professionele werkdesigner uit voor een creatieve workshop of frganiseer activiteiten waarin werknemers hun passies en hobby’s kunnen delen met hun collega’s. Bijvoorbeeld: Creëer een “Hobby Expo” waar werknemers hun creatieve projecten, kunstwerken, muziekoptredens of andere persoonlijke passies kunnen tentoonstellen. Dit biedt de mogelijkheid om de veelzijdigheid en talenten van werknemers te vieren en elkaar op een andere manier te leren kennen. Organiseer een “Skills Exchange Fair” waar werknemers workshops geven waarin ze hun unieke vaardigheden delen. Het kan variëren van kookdemonstraties tot danslessen, fotografie- of videografieworkshops en nog veel meer. Op deze manier kunnen werknemers nieuwe vaardigheden leren, verborgen talenten ontdekken en elkaar inspireren. Stel een “Inspiratiekaartenspel” samen waarin elke werknemer wordt uitgenodigd om een inspirerende quote, afbeelding of activiteit toe te voegen die hen helpt een gezonde werk-privébalans te behouden. Het spel kan tijdens de week worden gespeeld, waarbij werknemers willekeurige kaarten trekken en deze gebruiken als leidraad voor gesprekken, reflectie en actie.

Magic Balance Week:
Creëer een week vol magie en verrassingen om de werk-privébalans op een speelse en onverwachte manier te benaderen.

 • Start de week met een betoverende openingsceremonie waarin werknemers worden verwelkomd met een optreden van goochelaars, illusionisten of circusartiesten. Dit zet meteen de toon voor een week vol plezier en verwondering.
 • Organiseer dagelijkse “Magic Breaks” waarin werknemers worden aangemoedigd om even uit de dagelijkse routine te stappen en te genieten van magische en ontspannende activiteiten. Denk aan pop-up goochelshows, mindfulness-sessies met een magisch thema of spontane dans- of zangoptredens in de kantoorruimte.
 • Introduceer de “Wand of Balance” waar werknemers hun persoonlijke doelen en intenties voor een betere werk-privébalans kunnen delen. Geef ze magische toverstokjes waarmee ze hun doelen op de wand kunnen markeren en zo een gemeenschappelijk gevoel van focus en verbinding creëren.
 • Organiseer een “Escape Room Experience” waarin werknemers uitdagingen en puzzels moeten oplossen om te ontsnappen aan een virtuele wereld die draait om werkstress. Dit helpt hen bewust te worden van de obstakels die een gezonde werk-privébalans in de weg kunnen staan en stimuleert creatieve oplossingen.
 • Plan een speciale “Make Your Own Magic” dag waarin werknemers de vrijheid krijgen om hun eigen projecten te starten die verband houden met hun persoonlijke interesses en passies. Moedig hen aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, creatieve projecten te ondernemen of ideeën te verkennen die buiten de gebaande paden van hun dagelijkse werk liggen.
 • Sluit de week af met een grandioos magisch spektakel, zoals een grote illusionistenshow of een feest met een betoverend thema. Dit viert niet alleen de succesvolle afronding van de week, maar herinnert werknemers er ook aan om een beetje magie en speelsheid in hun dagelijks leven te brengen.

Olympische balanceer act:
Organiseer de “Balancing Act Olympics” waar werknemers kunnen deelnemen aan leuke en gekke uitdagingen die gericht zijn op het vinden van evenwicht, zowel fysiek als mentaal.

 • Creëer een parcours met verschillende uitdagende stations waar werknemers hun evenwichtsvaardigheden kunnen testen. Dit kunnen activiteiten zijn zoals een balansbalk, een evenwichtsbord of zelfs een hilarisch opblaasbaar obstakelparcours.
 • Organiseer een “Multitasking Madness” wedstrijd waarin werknemers verschillende taken tegelijk moeten uitvoeren, zoals het jongleren van ballen terwijl ze een puzzel oplossen of het beantwoorden van vragen terwijl ze op een hometrainer fietsen. Deze uitdagingen illustreren de complexiteit van het balanceren van verschillende verantwoordelijkheden in het dagelijks leven.
 • Stel een “Emotioneel Evenwicht” spel op waarin werknemers worden uitgedaagd om verschillende emoties te ervaren en te beheersen. Dit kan variëren van het uiten van extreme vreugde tot het kalmeren van frustratie. Het doel is om werknemers bewust te maken van hun emoties en hen te helpen technieken te ontwikkelen om evenwicht te vinden in hun emotionele welzijn.
 • Organiseer een “Balanceer je maaltijd” kookwedstrijd waarin werknemers worden uitgedaagd om een evenwichtige maaltijd te bereiden binnen een bepaalde tijdslimiet. Moedig hen aan om creatieve gerechten te maken die zowel voedzaam als lekker zijn, met een goede balans tussen eiwitten, groenten, granen en gezonde vetten.
 • Sluit de week af met een “Lach Yoga” sessie waar werknemers samen kunnen lachen en ontspannen. Lachen heeft tal van gezondheidsvoordelen en draagt bij aan het creëren van een positieve sfeer en een goede werk-privébalans.

Thema: “Werk-privé balans Challenge”

Beschrijving: Organiseer een  “Challenge” waarbij werknemers worden uitgedaagd om verschillende aspecten van hun werk-privé balans te verbeteren. Dit is een interactief programma om de deelnemers te motiveren en te engageren. Organiseer uitdagende activiteiten of competities die werknemers aanmoedigen om een gezonde werk-privé balans te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld een stappencompetitie zijn, waarbij werknemers worden aangemoedigd om actief te blijven en voldoende beweging te krijgen, of een “no-email after work” challenge, waarbij werknemers worden uitgedaagd om na werktijd volledig los te koppelen van hun professionele e-mails. Stimuleer en beloon de deelnemers die succesvol zijn in het behalen van deze uitdagingen. Bijvoorbeeld:

 1. Individuele assessments: Begin met het uitvoeren van individuele assessments waarbij werknemers inzicht krijgen in hun huidige werk-privébalans. Dit kan worden gedaan via een online vragenlijst Swing of een gesprek met een coach (intern of extern – dagelijks beschikbaar zie agenda).
 2. Werk-privé Balans Boost: Gebruik de speciale werk-privé balans boost poster die werknemers kunnen invullen gedurende de hele challenge, met gepersonaliseerde doelen, tips en tools om hun werk-privébalans te verbeteren.
 3. Uitdagingen en beloningen: Elke dag worden er nieuwe uitdagingen geïntroduceerd die gericht zijn op verschillende aspecten van werk-privé balans, zoals time-management, ontspanning, sociale connecties en persoonlijke groei. Deelnemers verdienen punten en beloningen voor elke uitdaging die ze succesvol voltooien.
 4. Virtuele ondersteuning: Organiseer virtuele workshops, webinars en coachingssessies om werknemers te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Deze sessies kunnen gaan over onderwerpen zoals stressmanagement, effectief communiceren en het stellen van grenzen, zie de agenda of organiseer ze zelf
 5. Community-engagement: Creëer een online community waar werknemers hun ervaringen, tips en succesverhalen kunnen delen. Dit stimuleert peer-to-peer-ondersteuning en creëert een gevoel van verbondenheid tussen collega’s.
 6. Eindceremonie: Sluit de challenge af met een feestelijke eindceremonie waarin de prestaties en vooruitgang van de deelnemers worden gevierd. Dit kan zowel fysiek als virtueel plaatsvinden, afhankelijk van de werkomgeving.

Dit is een unieke manier om werknemers actief te betrekken bij het verbeteren van hun werk-privé balans. Door de challenge gedurende een langere periode aan te bieden, krijgen werknemers de tijd om nieuwe gewoonten te ontwikkelen en blijvende veranderingen in hun leven aan te brengen.

Hang een of meerdere van deze posters op of deel ze online, elke dag een andere