Workshop voor zorgende medewerkers/werkende mantelzorgers
04 oktober 2023

Workshop voor zorgende medewerkers/werkende mantelzorgers:

In deze workshop gaan we in gesprek met werknemers met mantelzorgtaken over hoe zij de combinatie werk en mantelzorg binnen de organisatie ervaren. We bespreken knelpunten en oplossingen, delen goede voorbeelden en stimuleren inzicht in eigen verantwoordelijkheid en zelfregie. Tips, praktische handvatten en informatie over (externe) ondersteuningsmogelijkheden. Maar ook rollenspel, oefeningen en het maken van een stappenplan is mogelijk. Inhoud:

  • Maatschappelijk kader, feiten en cijfers over combinatie werk en mantelzorg. Herkenbaar?
  • Hoe wordt de combinatie werk en mantelzorg ervaren? Wat gaat goed en wat zijn de knelpunten?
  • Waar liggen verbeterpunten voor de organisatie en waar voor jezelf?
  • Welke oplossingen zijn er op en buiten het werk mogelijk?
  • Eigen belang, organisatiebelang en gedeeld belang: waar liggen de gemeenschappelijke vertrekpunten?
  • Hoe gaan we samen (werkgever en werknemer) een vervolg geven aan vandaag?

Voor meer informatie over deze workshop van Mantelzorg en Beleid klik hier  Workshop voor werkende mantelzorgers | Dienstverlening | Werkgevers | Mantelzorg met beleid